About the journal

Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 2002 Volume 130, Issue 9-10, Pages: 329-331
doi:10.2298/SARH0210329C
Full text ( 117 KB)


Duodenal obstruction due to chronic pancreatitis

Čolović Radoje B., Grubor Nikica M., Zogović Sergej, Marković Velimir

Niz opstrukcionih komplikacija može nastati kod bolesnika s hroničnim pankreatitisom. Najčešće su opstrukcije voda pankreasa i holedohusa, dok je opstrukcija duodenuma retka, a opstrukcija kolona veoma retka. Stenoza duodenuma usled hroničnog pankreatitisa obično je relativna, pa hirurško lečenje najčešće nije neophodno, osim ako se operacija ne preduzima zbog drugih opstrukcionih komplikacija. Teške stenoze duodenuma kod kojih je hirurško lečenje neophodno veoma su retke. Prikazan je 46 godina star muškarac koji je bolovao od hroničnog alkoholičarskog pankreatitisa, što je dovelo do skoro potpune opstrukcije duodenuma te je bilo neophodno hirurško lečenje. Više od tri godine posle operacije bolesnik je bez ikakvih tegoba i uz apstinenciju od alkohola, dijetu siromašnu mastima, i supstitucionu terapiju oseća se veoma dobro - povratio je raniju masu tela i pokazuje tendenciju ka gojenju.

Keywords: chronic pancreatitis, duodenum, obstruction

More data about this article available through SCIndeks