Razvijeni oblik trgovine na robnim berzama - tržište robnih fjučersa -
Eremić Milan B.
Economic Annals, 2003 44(158):7-43
Details  Cross Ref cited by(2)  Full text ( 107 KB)  DOI:10.2298/EKA0358007E
Redizajn organizacije preduzeća u javnom sektoru
Petković Mirjana M.
Economic Annals, 2003 44(158):45-79
Details  Full text ( 417 KB)  DOI:10.2298/EKA0358045P
The transition process: Stimulating free entrepreneurship
Stojanović Božo J.
Economic Annals, 2003 44(158):81-104
Details  Full text ( 78 KB)  DOI:10.2298/EKA0358081S
Da li je moguća sinteza alternativnih teorijskih koncepcija makroekonomske politike
Fabris Nikola B.
Economic Annals, 2003 44(158):105-125
Details  Full text ( 76 KB)  DOI:10.2298/EKA0358105F
Osnovne karakteristike druge etape tranzicije u Ruskoj Federaciji - pouke za ostale zemlje
Ilić Bogdan B., Prvulović Ljubivoje N.
Economic Annals, 2003 44(158):127-148
Details  Full text ( 210 KB)  DOI:10.2298/EKA0358127I
Mehanizam uticaja promene deviznog kursa na inflaciju
Miljković Dejan
Economic Annals, 2003 44(158):149-167
Details  Full text ( 96 KB)  DOI:10.2298/EKA0358149M
Balanced scorecard i strategijski fokusirana organizacija - okvir za uspešnu operacionalizaciju strategije i njenu implementaciju u informatičkoj eri
Kaličanin Đorđe M.
Economic Annals, 2003 44(158):169-188
Details  Full text ( 830 KB)  DOI:10.2298/EKA0358169K
Razmena informacija na kreditnim tržištima - kreditni biroi i javni kreditni registri
Vasiljev Dejan S.
Economic Annals, 2003 44(158):189-200
Details  Full text ( 37 KB)  DOI:10.2298/EKA0358189V