Marin Držić i 'Il progetto drammaturgico' Alesandra Pikolominija
Bojović Zlata
Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor, 2007 73(1-4):3-20
Details  Full text ( 513 KB)  DOI:10.2298/PKJIF0704003B
Comedy writer Antun Ferdinand Putica and his comedy 'Pir od djece'
Đorđević Bojan
Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor, 2007 73(1-4):21-32
Details  Full text ( 481 KB)  DOI:10.2298/PKJIF0704021D
Uspomene na Španiju u prozi Jelene Dimitrijević 'Sedam mora i tri okeana - putem oko sveta'
Filipek Małgorzata
Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor, 2007 73(1-4):33-44
Details  Full text ( 510 KB)  DOI:10.2298/PKJIF0704033F
Die älteste Bezeugung der Historischen Paläain slavischer Übersetzung, Cod. slav. vindob. nr. 158
Reinhart Johannes
Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor, 2007 73(1-4):45-75
Details  Full text ( 907 KB)  DOI:10.2298/PKJIF0704045R
Takozvana ruska varijanta Varuhovog otkrovenja u prepisu treće četvrtine XIV veka
Jovanović Tomislav
Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor, 2007 73(1-4):77-91
Details  Full text ( 1654 KB)  DOI:10.2298/PKJIF0704077J
'Pir od djece iliti pir Sima Bacate' Antuna Ferdinanda Putice
Đorđević Bojan
Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor, 2007 73(1-4):93-114
Details  Full text ( 394 KB)  DOI:10.2298/PKJIF0704093D
Zaboravljene knjige - srpski prevod rasprave 'Dei delitti e delle pene' Čezara Bekarije
Đurić Željko
Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor, 2007 73(1-4):115-123
Details  Full text ( 1141 KB)  DOI:10.2298/PKJIF0704115D
Mickjevičeva romansa 'Marilin grob' i njen zaboravljeni srpski prevod
Bunjak Petar
Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor, 2007 73(1-4):125-140
Details  Full text ( 518 KB)  DOI:10.2298/PKJIF0704125B
Nadežda Tomićeva - 1896-1922
Živković Hristić Zoran
Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor, 2007 73(1-4):141-167
Details  Full text ( 906 KB)  DOI:10.2298/PKJIF0704141Z
Posleratni Beograd u uspomenama poljskog slaviste Marijana Jakubjeca
Jakóbiec-Semkowowa Milica
Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor, 2007 73(1-4):169-178
Details  Full text ( 1526 KB)  DOI:10.2298/PKJIF0704169J
Dva grčka napisa o Ivi Andriću
Stojanović Miodrag
Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor, 2007 73(1-4):179-182
Details  Full text ( 686 KB)  DOI:10.2298/PKJIF0704179S
Davna priznanja upućena prvoj knjizi akademika Miroslava Pantića
Pekić Milenko
Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor, 2007 73(1-4):183-187
Details  Full text ( 835 KB)  DOI:10.2298/PKJIF0704183P