Kollektive gestalten der mündlichen epik
Samardžija Snežana
Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor, 2006 72(1-4):3-29
Details  Full text ( 199 KB)  DOI:10.2298/PKJIF0604003S
Die Modelle des Kampfes in den Gedichten über die Freischärler
Suvajdžić Boško
Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor, 2006 72(1-4):31-58
Details  Full text ( 175 KB)  DOI:10.2298/PKJIF0604031S
Literarische Gestalt von Božidar Stojadinović
Hristić Živković Zoran
Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor, 2006 72(1-4):59-73
Details  Full text ( 125 KB)  DOI:10.2298/PKJIF0604059H
O jednoj zameni "jera" sa "az" u vukanovu jevanđelju
Savić Viktor
Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor, 2006 72(1-4):75-82
Details  Full text ( 158 KB)  DOI:10.2298/PKJIF0604075S
Domentijanova svest o svetosti poezije
Bojović Dragiša
Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor, 2006 72(1-4):83-92
Details  Cross Ref cited by(1)  Full text ( 72 KB)  DOI:10.2298/PKJIF0604083B
Povodom prevoda "Varlaama i Joasafa"
Juhas-Georgievska Ljiljana
Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor, 2006 72(1-4):93-101
Details  Full text ( 80 KB)  DOI:10.2298/PKJIF0604093J
Zapažanja o nekim funkcijama predmeta u bajkama
Radulović Nemanja
Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor, 2006 72(1-4):103-110
Details  Full text ( 103 KB)  DOI:10.2298/PKJIF0604103R
Slovo o smrti Josifovoj u srpskom prepisu iz 1633. godine
Anđelković Maja
Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor, 2006 72(1-4):111-124
Details  Full text ( 122 KB)  DOI:10.2298/PKJIF0604111A
Prilozi proučavanju dubrovačke komediografije
Đorđević Bojan
Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor, 2006 72(1-4):125-128
Details  Full text ( 67 KB)  DOI:10.2298/PKJIF0604125D
Diplomatski predstavnici SAD u Srbiji
Popović Bogdan Lj.
Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor, 2006 72(1-4):127-139
Details  Full text ( 90 KB)  DOI:10.2298/PKJIF0604127P
Stradanja slikara Kuzmana Petrovića u Banovcima
Todić Branislav
Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor, 2006 72(1-4):141-152
Details  Full text ( 158 KB)  DOI:10.2298/PKJIF0604141T
Rukopisni napis Stevana Pavlovića o delu rimskog istoriografa Tacita
Stojanović Miodrag
Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor, 2006 72(1-4):153-157
Details  Full text ( 62 KB)  DOI:10.2298/PKJIF0604153S
O pripovetkama "Švabica" i "Vučko" Laze K. Lazarevića
Popović Bogdan Lj.
Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor, 2006 72(1-4):159-163
Details  Full text ( 52 KB)  DOI:10.2298/PKJIF0604159P