About the journal

Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 2002 Volume 130, Issue 9-10, Pages: 332-335
doi:10.2298/SARH0210332I
Full text ( 82 KB)


Alergijska bronhopulmonalna aspergiloza

Ivković-Krstić Gordana, Ljaljević Jasmina

Alergijska bronhopulmonalna aspergiloza je alergijska bolest pluća koju odlikuju imunske reakcije na gljivicu Aspergillus fumigatus koja ce nalazi u disajnom stablu i dovodi do pojave infiltrata u plućima uz pripadajuću centralnu bronhiektaziju. Učestalost alergijske bronhopulmonalne aspergiloze kod bolesnika s hroničnom bronhijalnom astmom jeste od 1 do 2 posto [1, 2]. Opisuju se pet stadijuma alergijske bronhopulmonalne aspergiloze: akutni remisija, egzacerbacija, zavisan od kortikosteroidnih lekova i fibrozni stadijum. Merila za diagnostiku alergijske bronhopulmonalne aspergiloze dele se na glavna merila i na sporedne osobenosti. Glavna dijagnostička merila alergijske bronhopulmonalne aspergiloze su: bronhijalna astma, infiltrati u plućima, periferna eozinofilija (više od 1000 u milimetru kubnom), pozitivan rezultat ranog kožnog testa s gljivicom Aspergillus fumigatus, precipitini na Aspergillus fumigatus, povišeni nivo imunoglobulina E (IgE) u serumu i centralna bronhiektazija. U sporedne dijagnostičke osobenosti za alergijsku bronhopulmonalnu aspergilozu spadaju: podaci o braonkastim čepićima u ispljuvku, pozitivni rezultat kulture gljivice Aspergillus fumigatus iz ispljuvka i povišene koncentracije IgE (i IgG) specifičnih antitela na Aspergillus fumigatus. Bronhoprovokacioni test s alergenom aspergilusa ne koristi se iz više razloga: moguća akutna opstrukcija disajnih puteva produžena bronhijalna hiperreaktivnost i sporna osetljivost i specifičnost testa. Lečenje alergijske bronhopulmonalne aspergiloze zavisi od izraženosti i stadijuma bolesti. Pronizon (prednison) je i nadalje glavno farmakoterapijsko sredstvo za alergijsku bronhopulmonalnu aspergilozu u akutnim epizodama i ponovljenim egzacerbacijama. Antifungusni lekovi, kao ketokonazol (flukonazol), ublažuju simptome astme i smanjuju dozu kortikosteroidnih lekova. Ne preporučuje se primena aspergilusa u imunoterapiji alergijske bronhopulmonalne aspergiloze, jer može da izazove vaskulitis na bazi imunskih kompleksa koji se formiraju iz antitela antigen-IgG i komplementa.

Keywords: alergijska bolest pluća, bronhijalna astma, fibroza

More data about this article available through SCIndeks