About the journal

Vojnosanitetski pregled 2004 Volume 61, Issue 1, Pages: 47-57
doi:10.2298/VSP0401047S
Full text ( 987 KB)


Posttraumatski stresni poremećaj

Samardžić Radomir, Špirić Željko

Posttraumatski stresni poremećaj se razvija kao reakcija na izlaganje ekstremnom stresu. Oko trećine populacije, najmanje jednom u životu suočava se sa ekstremnim stresnim događajima. Posledice PTSP su teške i obuhvataju skoro sve sfere života. Posebna komplikacija jeste pridružena, odnosno komorbidna psihopatologija, što terapijski proces čini složenijim. Terapija kod ovog poremećaja se sprovodi kroz integrativni pristup, farmakoterapijom, psihoterapijom i psihosocijalnom terapijom i rehabilitacijom. Važno je rano otkrivanje i dijagnostika ovog poremećaja, u cilju prevencije loše posttraumatske adaptacije i razvoja hronične forme poremećaja.

Keywords: stress disorders, post-traumatic, psychotherapy, drug therapy

More data about this article available through SCIndeks