Vojnosanitetski pregled 2008 Volume 65, Issue 1, Pages: 51-55
doi:10.2298/VSP0801051S
Full text ( 423 KB)


Application possibilities of osteodensitometry in detecting and preventing periprosthetic bone resorption following cementless total hip artheroplasty

Starčević Srđan, Popović Zoran, Petronijević Milan

Najčešća komplikacija ugradnje bescementne endoproteze kuka kod bolesnika sa koksartrozom jeste periprotetična osteoresorpcija koja se javlja u toku prvih nedelja i meseci posle ugradnje implantata i koja dovodi do njegovog labavljenja ili periprotetičnog preloma butne kosti. Osteodenzitometrijskim merenjem BMD pre ugradnje endoproteze, a zatim kontinuiranim praćenjem promena BMD posle operacije, moguće je otkriti bolesnike koji imaju povećan rizik od razvoja masivne periprotetične osteoresorpcije i pravovremeno preduzeti neophodne mere za obezbeđenje dugotrajne stabilnosti endoproteze, a time i kvaliteta života bolesnika sa koksartrozom.

Keywords: arthroplasty, replacement, hip, densitometry, bone resorption, reoperation

More data about this article available through SCIndeks