10.2298/GENSR0701063P

Jasmina Zdravkovic (2014) Organic Agricultural Practices,
DOI: 10.1201/b17368-14


Jasmina Zdravkovic (2010) Characteristics important for organic breeding of vegetable crops, Genetika, 42 (2) : 223
DOI: 10.2298/GENSR1002223Z