Vojnosanitetski pregled 2002 Volume 59, Issue 1, Pages: 75-80
doi:10.2298/VSP0201075R
Full text ( 188 KB)


Mjesto i uloga endovaskularnih procedura u terapiji ishemijske bolesti mozga

Raičević Ranko, Jovičić Aco, Marković Ljubo, Đorđević Dragana, Aleksić Petar, Perić Predrag, Kostić Jelena

Ishemijska bolest mozga predstavlja klinički entitet sa vjerovatno najsloženijom etiopatogenezom u humanoj medicini. Složenost i beskrajna isprepletenost patofizioloških procesa diktiraju i planiranje terapijskog programa koji, po logici ovakvog slijeda patofizioloških događaja, mora biti multitopan, odnosno višeznačan. U skladu sa prodorima u poznavanju etiologije, patogeneze i patofiziologije IBM poslednjih godina smo svjedoci značajnih prodora u dijagnostici ključnih poremećaja odgovornih za nastanak IBM, ali i patoloških događaja koji prate razvoj same bolesti i predstavljaju markere povećanog rizika ponavljanih epizoda ishemije moždanog parenhima. U tom smislu endovaskularne tehnike, sem značajnih dijagnostičkih informacija vezanih za ishemijsku bolest mozga, sa modalitetima kombinovanih terapijskih procedura (agensi protiv vazospazma, trombolitička sredstva) postaju značajan dio terapijskog programa ishemijske bolesti mozga u strogo definisanim i selekcionisanim grupama bolesnika.

Keywords: brain ischemia, balloon occlusion, balloon dilatation, angioplasty, balloon, stents

More data about this article available through SCIndeks