Zbornik radova Vizantoloskog instituta 2006 Issue 43, Pages: 189-207
doi:10.2298/ZRVI0643189P
Full text ( 517 KB)
Cited by


The castle in late medieval Serbian lands

Popović Marko

U radu se razmatra tip utvrđenja sa primarnim rezidencijalnim funkcijama vladarskog ili vlasteoskog dvora, koji bi se na području srpskih zemalja srednjeg veka, slično evropskim primerima, mogao označiti terminom zamak. Izložene su strukturalne odlike zamka koje ga izdvajaju od utvrđenja, kod nas obično označavanih opštim terminom "srednjovekovni grad". .